Make your own free website on Tripod.com
CONTOH PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN JASMANI 2000
 1. Latar Belakang
  1. Pendahuluan

  2.  

    

  3. Falsafah Pendidikan ___________________

  4.  

    

  5. Bilangan Kelas dan Pelajar Tahun 2000
  6. Darjah
   Bil. Kelas
   Pelajar Lelaki
   Pelajar Perempuan
   Jumlah
   6
          
   5
          
   4
          
   3
          
   2
          
   1
          
  7. Pencapaian Prestasi

  8.  

    
    
    
    

  9. Kepentingan mata pelajaran __________________
 1. OBJEKTIF
  1. Objektif Am
  2. Objektif Khas
 2. AKTIVITI
4.1 Perancangan aktiviti
M/Bln.
Aktiviti
Rasional
Tarikh
Tindakan
Jan.

 

4.2 Carta Gant Aktiviti
 
Aktiviti
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
                         
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     
 

 

                     

 1. TARGET

 2.  

   
   
   

 3. PENUTUP/KESIMPULAN

 4.  

   
   
   
  CONTOH INVENTORI YANG DIPAMIRKAN DI DINDING STOR

  LOKASI : STOR PJPK

  TARIKH : 2 JAN 2000
   
  BIL ALATAN JUMLAH JUMLAH SELEPAS SEMAKAN
  CATATAN
  TARIKH SEMAKAN
  KEDUA
   

  1

   

  BOLA HOKI

   

  20

   

  19

  ROSAK

  (SEMASA DALAM PINJAMAN PASUKAN HOKI SEKOLAH)

   

  20/5/2000

  2
  BOLA GETAH KECIL
  80
  76
  HILANG

  (PJ Th. 1A)

  20/5/2000

   


   
  CONTOH JADUAL GURU MENGAJAR PJ/PK KESELURUHAN

  7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 4.30 5.00 5.30
AHAD 1. C.ALI
2. MINAH
    4A/4B
2. C. ABU
    C. SITI   
     5C/5D
        1.BUDIN 3D
2. MON 2A
   
ISNIN                
                 

 
 
 
 
STRUKTUR DAN ORGANISASI

PANITIA M/P – SEBUAH BADAN IKTISAS YANG DIANGGOTAI OLEH SEMUA GURU YANG MENGAJAR M/P YANG SAMA DI SEBUAH SEKOLAH

AAAAAA

BADAN INI HENDAKLAH DIPIMPIN DAN DIKENDALIKAN OLEH SEORANG GURU KANAN YANG DILANTIK SEBAGAI KETUA PANITIA OLEH GURU BESAR

AAAAAA

SEMUA KETUA PANITIA M/P – SECARA OTOMATIS MENJADI AHLI ‘JKS’ MEREKA MEWAKILI PANITIA M/P MASING-MASING DI DALAM ‘JKS’ DAN MENJADI PENGHUBUNG ANTARA AHLI DGN. GURU BESAR

AAAAAA

KEPUTUSAN YG. DIAMBIL OLEH PANITIA DI DALAM PERJUMPAAN BERHUBUNG DGN. ISU-ISU ATAU MASALAH KURIKULUM DAN PENGAJARAN PERLU DIBAWA OLEH KETUA PANITIA KPD. GURU BESAR ATAU P.KANAN, SAMA ADA UTK. MENDAPAT PENYELESAIAN ATAU UTK. MAKLUMAN.

AAAAAA

DI SEKOLAH DI MANA JKS BELUM DITUBUHKAN, KETUA PANITIA MASIH MEMAINKAN PERANAN PENTING UTK. BERHUBUNG DGN. GURU BESAR BAGI MEMBENTANGKAN MASALAH ATAU ISU YANG SEDANG DIHADAPI DAN MENGESYORKAN SEGALA CADANGAN/ PERMINTAAN AHLI-AHLI PANITIA BERHUBUNG DENGAN KEPERLUAN P&P.

PEKELILING IKTISAS Bil.4/1986

Panitia Mata Pelajaran
 

TUJUAN PANITIA MATA PELAJARAN
 
 

MEMPERBAIKI & MENINGKAT MUTU DAN KEKESANAN P&P

*******************

BERIKHTIAR DAN BERUSAHA UTK. MENDAPAT DAN STRATEGI MENGAJAR YG. INOVATIF & BOLEH MENDORONG SERTA MENGGERAKKAN KECENDERUNGAN PARA PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN

***************

MEMPERBAIKI PRESTASI PELAJAR DI DALAM PEPERIKSAAN BERPANDUKAN ATAU BERASASKAN KPD. PRESTASI/TARGET YG. DITUNJUKKAN DLM. RANCANGAN AKADEMIK SEKOLAH.

****************

MEWUJUDKAN SEMANGAT KERJASAMA DI ANTARA PANITIA MATA PELAJARAN DENGAN PERSATUAN KELAB AKADEMIK.
 
 

JJJJJJJJJJJJJJJ

PERANAN PANITIA

Memperolehi sukatan yang terbaru @ kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panitia.

Menyediakan rancangan mengajar utk. Penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan mengajar diselaraskan di antara guru dalam sesuatu darjah dan juga di antara darjah di mana ada kaitan.

Memilih & mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks utk. Digunakan oleh pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.

Memilih dan mencadangkan buku rujukan @ bahan bacaan tambahan yg. Sesuai dgn. Keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.

Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan yg. disediakan bagi tiap-tiap darjah.

Mengkaji dan menganalisa dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan P&P

Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara ‘ad-hoc’ bila dan jika perlu.

Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dgn. Ahli-ahli panitia utk. Memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yg. berkaitan spt. Masalah-masalah yn. Berhubung dgn. Kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kpd. Maslah atau isu tersebut.

Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus @ seminar dgn. Ahli lain.

Mewujudkan semangat saling bekerjasama dgn. Persatuan di sekolah dan menjalin hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat P&P

Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dgn. Panitia di sekolah-sekolah berhampiran @ sekawasan.

Bekerjasama dgn. Lain-lain panitia dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata pelajaran tertentu.

Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli utk. Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.

Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat-menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan.